Porota

Vítěze Ekonom žebříčku udržitelnosti vybere porota, kterou tvoří právníci, ekonomové, konzultanti v oblasti udržitelnosti a novináři, kteří se udržitelnosti, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti věnují ve svých článcích. Nad nezávislostí hodnocení navíc bdí zástupce neziskového sektoru. Rozdílný obor a místo působení členů poroty přináší do výběru nominací hodnotnou různorodost, která podněcuje kvalitu debaty. Členové poroty v abecedním pořadí:


Tomáš Babáček

je zakladatelem poradenské společnosti Verdian působící v oblasti udržitelnosti a transformací. Před založením Verdianu působil v nadnárodních poradenských společnostech. V rámci svého působení v Deloitte Legal založil a 13 let vedl platformu pro zlepšování podnikatelské regulace v Česku Zákon roku. Ve své praxi se Tomáš dlouhodobě zaměřuje na řešení komplexních regulatorních požadavků zejména v oblastech životního prostředí, hospodářské soutěže, státní podpory a rozvojových fondů EU. Veřejně přednáší a vyjadřuje se k tématům udržitelnosti a podnikatelské regulace. Vedle českého právního kurikula absolvoval postgraduální studijní program v oboru evropského obchodního práva konsorcia evropských univerzit Pallas.


Jan Brázda

je partnerem v poradenské společnosti PwC Česká republika. Vede týmy, které se věnují vytváření ESG strategií pro korporátní klienty, dekarbonizačním a Net Zero strategiím, zeleným finančním nástrojům, evropské taxonomii nebo financování obnovitelných zdrojů energie. Podílel se na mnoha praktických ESG projektech, jako je například přeměna municipálních odpadů na energii, využívání obnovitelného vodíku pro dopravu, velké komunální fotovoltaické elektrárny či projekty gigafactory v oblasti čisté mobility.


Petr Jonák

je od roku 2015 členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy, největšího zástupce zaměstnavatelů v České republice. V rámci představenstva má na starosti oblast udržitelnosti a zároveň vede expertní tým svazu zaměřený na tuto oblast. Je rovněž členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vystudoval VŠE v Praze, absolvoval leadership program na IMD Business School. Pět let působil jako novinář ČTK v Praze a Bruselu. Následně pracoval pro Škodu Auto, finanční skupinu BXR nebo ve společnosti Coca-Cola. Nyní je ředitelem vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka. Celý život jej baví propojování různých světů, které spolu tolik nemluví, ale měly by.


Laura Mitroliosová

vede konzultační společnost CIRA Advisory, která se specializuje na poradenství a edukaci v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. V rámci její činnosti Laura a její kolegové vytváří strategie, vedou konkrétní projekty a klientům pomáhají o tématu udržitelnosti efektivně komunikovat. Před svým nástupem do CIRA Laura Mitroliosová působila ve vedení Institutu Cirkulární Ekonomiky a byla součástí digitálního odpadového tržiště Cyrkl. Své zkušenosti a znalosti na poli cirkulární ekonomiky a ve vedení organizací se nyní snaží předávat dál jako lektor či koordinátor odborných konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit. Je také akreditovaným mentorem v rámci programu PLATINN, který využívají firmy a start-upy z celé České republiky pro akceleraci a zlepšení svého fungování.


Petr Kain

S novinařinou začal v roce 2006 v Hospodářských novinách, v tamní ekonomické redakci působil s několika přestávkami dohromady osm let. Sledoval především dění na kapitálových trzích v Česku i ve světě. Byl členem redakce ekonomického magazínu Index Lidových novin a dva roky ho také vedl. Od roku 2020 je šéfredaktorem týdeníku Ekonom.


Taťána Plecháčková

je ředitelkou Nadace rozvoje občanské společnosti, hodnotitelkou projektů a lektorkou. Pracovala ve státní správě, bankovním sektoru a v několika neziskových organizacích. Dlouhodobě se věnuje podpoře sociálního podnikání a posilování kompetencí manažerů neziskových organizací. Nadace rozvoje občanské společnosti spolupracuje s firemním sektorem na realizaci aktivit v oblasti CSR a udržitelnosti, zejména prostřednictvím podpory projektů na rozvoj komunit a pomoc znevýhodněným občanům. V oblasti ESG nadace nabízí poradenství firmám a propojení s prověřenými organizacemi, zejména se věnuje sociálním tématům, jako jsou vztahy s komunitami, charita filantropie, osvěta veřejnosti, rovné příležitosti – diverzita a inkluze, lidská práva či vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.


Alžběta Vejvodová

je motorem Ekonom žebříčku udržitelnosti. Pracuje jako zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom. Má na starosti především kreativní a obsahovou stránku konferencí pořádaných týdeníkem Ekonom a stará se o jeho rozvoj do nových oblastí. Vedle ekonomických témat se specializuje také na právo a legislativu. A právě to ji v roce 2019, když se rodila evropská taxonomie, přivedlo k tématu udržitelnosti a ESG. Od té doby se k němu ve svých článcích ráda a pravidelně vrací.


Czeslaw Walek

Czeslaw Walek vystudoval právo na fakultách Jagellonské a Středoevropské univerzity. Pracoval ve vládním i nevládním sektoru. Jakožto náměstek ministra pro lidská práva měl na starosti vytváření, přijímání a provádění vnitrostátních politik v oblasti ochrany lidských práv. V letech 2011-2022 předsedal spolku Prague Pride, přední LGBT+ organizaci v České republice. Do roku 2015 působil jako výkonný ředitel festivalu Prague Pride a učinil z něj největší Pride festival v postkomunistických zemích. V roce 2016 byl v rámci Fulbrightova stipendia globálním stipendistou organizace Out & Equal Workplace Advocates, kde realizoval globální program této organizace. Po návratu do Prahy začal řídit Jsme fér, tedy kampaň za rovnost manželství, a Pride Business Forum, platformu zaměřenou na rovnost LGBT+ lidí na pracovišti, která je od roku 2023 nadačním fondem. V roce 2011 mu byla udělena Cena Alice G. Masarykové za svou oddanost v oblasti prosazování lidských práv.


Nastavení soukromí