O žebříčku

Proč vznikl?

ESG, tři písmenka reprezentující zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik, jsou dnes skloňovaná nejen podnikatelským světem, ale i státními společnostmi, veřejnými organizacemi či úřady. Nový fenomén na první pohled převrací ekonomické vztahy naruby. A právě míru této společenské přeměny má za cíl zmapovat Ekonom žebříček udržitelnosti.

Ekonom žebříček udržitelnosti je nezávislé hodnocení firem sestavené na základě vyplnění dotazníku o strategii či projektu, který podniky v oblasti udržitelnosti mají. Dotazníky prostupují všemi třemi pilíři udržitelnosti. Obsahují otázky týkající se ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti i řízení společností.

Vyhodnocování bude probíhat na základě odborných kritérií. Jeho součástí bude i ověřování informací z dotazníků v terénu, abychom měli jistotu, že to, co o sobě firma navenek tvrdí, je skutečně reálné a nejde jen o snůšku kreativního marketingu. Tak jako si týdeník Ekonom potrpí na nezávislost, včetně té finanční, je nezávislý i žebříček. Do vyhodnocování dotazníků nebudou vstupovat žádné jiné zájmy než čistě odborné.

Vítěze žebříčku vybere porota, kterou tvoří právníci, ekonomové, konzultanti v oblasti udržitelnosti a novináři, kteří se udržitelnosti, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti věnují ve svých článcích. Nad nezávislostí hodnocení navíc bdí zástupce neziskového sektoru.


Kritéria hodnocení?


Nápad sestavit žebříček udržitelnosti se zrodil ze spolupráce redakce týdeníku Ekonom a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem žebříčku je zmapovat, jak se nastolené téma udržitelnosti propisuje do reálného fungování firem, a to nejen velkých a nadnárodních korporací, ale i malých a středních podniků. Víme, že zvláště ty naposled jmenované zatím neměly dostatek času a prostoru si ve svých malých týmech vytvořit ucelené a propracované strategie. Ale o lejstrech podstata ESG není. Proto mají malé a střední podniky možnost přihlásit do žebříčku i svůj dílčí ESG projekt. 

Ať už ale budete přihlašovat strategii, nebo jen střípek ze svého fungování, mějte na paměti, že porotu nezajímají marketingové proklamace. Chceme vidět reálné výsledky, ne virtuální cíle, kterých firmy dosáhnou za rok, za dva, nebo možná také nikdy.


Co bude výstupem


Partneři projektu

Nastavení soukromí