O žebříčku

Proč vznikl

ESG, tři písmena reprezentující odpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení firemní kultury, jsou dnes skloňovaná nejen podnikatelským světem, ale i státními společnostmi, veřejnými organizacemi či úřady. Nový fenomén na první pohled převrací ekonomické vztahy naruby. A právě míru této společenské přeměny má za cíl zmapovat Ekonom žebříček udržitelnosti.

Ekonom žebříček udržitelnosti je prostor pro prezentaci a vzájemné porovnání firem v jejich přístupu k ESG sestavené na základě vyplnění dotazníku o strategii či projektu, který podniky v oblasti udržitelnosti mají.

Nápad sestavit žebříček udržitelnosti se zrodil ze spolupráce redakce týdeníku Ekonom a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem žebříčku je zmapovat, jak se nastolené téma udržitelnosti propisuje do reálného fungování firem, a to nejen velkých a nadnárodních korporací, ale i malých a středních podniků. Víme, že zvláště ty naposled jmenované zatím neměly dostatek času a prostoru si ve svých týmech vytvořit ucelené a propracované strategie. Ale o lejstrech podstata ESG není. Proto mají malé a střední podniky možnost přihlásit do žebříčku i svůj dílčí ESG projekt. Ať už ale budete přihlašovat strategii, nebo jen střípek ze svého fungování, mějte na paměti, že porotu nezajímají marketingové proklamace. Chceme vidět reálné výsledky, ne virtuální cíle, kterých firmy dosáhnou za rok, za dva nebo možná také nikdy. Ekonom žebříčku udržitelnosti vstupují pouze společnosti, které samy projevily zájem vyplněním nominačního dotazníku. Upozornit ale můžete i na zajímavé ESG aktivity někoho jiného. V takovém případě danou společnost kontaktuje redakce týdeníku Ekonom s dotazem, zdali má o zapojení do žebříčku zájem.

Přihlášení do žebříčku

Rozumíme, že ESG není jednoduchá záležitost a žádá si obvykle větší koordinaci napříč firmou. Proto není potřeba vyplnit detailní dotazník hned, firmy si jej mohou stáhnout, prostudovat a připravit si potřebné podklady před tím, než se pustí do jeho vyplňování.

Přihlášení do žebříčku probíhá prostřednictvím nominačních dotazníků dostupných na webu zebricekudrzitelnosti.cz. Jak v případě projektu, tak strategie je dvoufázové. V první fázi zájemci vyplní stručný dotazník pro první kontakt, kterým dají organizátorům žebříčku a porotě vědět, že se do něj chtějí zapojit. Ve druhé fázi na kontaktní e-mail uvedený při registraci zašleme detailní dotazník a pokyny pro jeho vyplnění.

Vyplněné dotazníky poté redakce týdeníku Ekonom zkontroluje, zda obsahují všechny podstatné informace pro posouzení porotou. Pokud by něco chybělo, neznamená to automatické vyřazení z žebříčku. Redakce společnost kontaktuje a požádá o doplnění chybějících údajů. Poté budou dotazníky předány porotcům k prostudování a individuální analýze. V květnu se pak porota sejde na plenární schůzi, na níž porotci společně určí vítěze žebříčku. V kategorii strategie vyhlásí porota tři nejlepší společnosti. V kategorii projekt může být vyhlášených i více, záležet bude na tom, kolik zajímavých projektů nám pošlete. Oficiální vyhlášení výsledků žebříčku proběhne 4. června v rámci Udržitelného fora pořádaného týdeníkem Ekonom. Více informací o této akci najdete na webu Economia events. Tam je také možné se na ni registrovat.


Kritéria posouzení

Posuzování a analýza ESG přístupu přihlášených společností bude probíhat na základě odborných kritérií a jejich bodového hodnocení odbornou porotou. Tak jako si týdeník Ekonom potrpí na nezávislost, včetně té finanční, je nezávislý i žebříček. Do rozhodování poroty nebudou vstupovat žádné jiné zájmy než čistě odborné.

Vítěze žebříčku vybere porota, kterou tvoří právníci, ekonomové, konzultanti v oblasti udržitelnosti a novináři, kteří se udržitelnosti, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti věnují ve svých článcích. Nad nezávislostí žebříčku navíc bdí zástupce neziskového sektoru.

Hlavními hodnotami, jimž přikládá Ekonom žebříček udržitelnosti a jeho porota při analýze přihlášených strategií a projektů největší význam, jsou:

  • Transparentnost – společnosti by měly o udržitelnosti otevřeně komunikovat s okolím a nezakrývat ani ty své stránky, ve kterých zrovna nepatří k ESG premiantům.
  • Sepětí s regionem – ESG strategie by vždy měla vycházet z potřeb regionu, v němž firma podniká.
  • Vyváženost – ESG strategie by měla stejnou měrou pokrývat všechny tři pilíře ESG. Pokud se některému věnuje méně, měla by společnost vysvětlit, proč tomu tak je.
  • Měřitelnost – ESG strategie by neměla vypadat jako marketingový pamflet, společnost by ji měla postavit na měřitelných datech, která může hodnotit podle předem stanovených kritérií hodnocení.

Ekonom žebříček udržitelnosti se opírá o Evropské standardy Evropské unie pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Odborným garantem žebříčku je společnost PwC Česká republika.

Ekonom žebříček udržitelnosti není ESG ratingem ve smyslu návrhu nařízení o ESG ratingu. Jeho účelem je zvyšování povědomí o potřebách firem a nejlepších aktuálních postupech v oblasti řízení udržitelnosti. Analýza není komplexní, zaměřuje se zejména na vybrané aspekty klimatické změny, vlastní pracovní síly nominovaných společností a na ně navázaných komunit. Má jen omezené prvky ověření (skrze kontrolu některých poskytnutých podkladů a jejich konfrontaci s veřejně dostupnými zdroji a ověření některých poskytnutých referencí).


Co bude výstupem

Výsledky Ekonom žebříčku udržitelnosti každoročně vyhlašujeme na Udržitelném foru, networkingovém setkání věnovaném ESG a nefinančnímu reportingu. V pořadí již druhý ročník se koná 4. června 2024. Více informací o této akci najdete na webu Economia events. Tam je také možné se na ni registrovat.

Vítězné společnosti dostanou možnost na Udržitelném foru vystoupit.

Výsledky žebříčku také publikujeme a analyzujeme v týdeníku Ekonom a magazínu Právní rádce a na webu Ekonom.cz, Aktuálně.cz a HN.cz. Celoročně píšeme a informujeme o vítězných projektech a příkladech dobré praxe v oblasti udržitelnosti.

08.06.23. Praha, konference Udržitelné forum, týdeník Ekonom vyhlásil vítěze Ekonom žebříčku udržitelnosti.

Prevence střetu zájmů

Posuzování a analýza ESG přístupu společností přihlášených do Ekonom žebříčku udržitelnosti probíhá jen a pouze na základě odborných kritérií a nevstupují do něj žádné finanční ani jiné zájmy.

Pokud se členové poroty podíleli na přípravě nominované strategie či projektu anebo s nominovanou firmou jinak spolupracují, jsou povinni o tom informovat redakci týdeníku Ekonom a ostatní členy poroty nejpozději na plenární schůzi poroty věnované rozboru přihlášených strategií a projektů.

Členové poroty se zdrží posuzování strategie či projektu v případě, že se na jejich přípravě podíleli.

Nastavení soukromí